KONUT

MORDOĞAN ARSASI

Mordoğan I İzmir

2024-

Arsa

Turizme açık, konut alanı imarında bir arazidir.

Arazi ile çelişen bir mülkiyet hakkı yoktur.

Arazinin 458.000 m2’si Gülman Group’a aittir. Bunun yanı sıra, 1.600.000m2 doğal koruma alanı ve ayrıca marina yapmaya uygundur.

Şehir vaziyet planında bu alanın marina için yatırım alanı olduğu belirtilmiştir.

Tüm parsellerin ÇED ve ilişik müsaadeleri alınmıştır.